kudulkst

kudulkst
kudùlkst interj. žr. kudulkšt: 1. Raišis eidamas tik kudùlkst kudùlkst Vrn. 2. Kudulkst ir šieno vežimas nusivertė Skrd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kudulkšt — kudùlkšt interj., kudul̃kšt 1. klibikšt, šlubikšt: Kudùlkšt kudùlkšt senis, koją vilkdamas Ds. Kudùlkšt kudùlkšt per kluoną ir atšlubuoja Slm. Meška kudulkšt kudulkšt priėjo, kur valgis padėtas buvo rš. 2. nukritimui, pargriuvimui nusakyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkudulkšėti — intr. šlubčiojant ateiti, atbėgti: Šlubis žąsiukas paskui visus atkudulkšėjo Ds. Žiūrėk – atkudùlkši kiškis kudulkšt, kudulkšt Ds. Vos atkudùlkši Antanas Užp. kudulkšėti; atkudulkšėti; iškudulkšėti; nukudulkšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • budulkšt — budùlkšt interj. kudulkšt: Susipliekė avinai, vienas budùlkšt ir guli Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dudulkt — dudùlkt interj., dudul̃kt Kv, dūdul̃kt dulkt, kudulkšt: Dudùlkt kiškis ir prabėgo Š. Kaltūnai dudùlkt dudùlkt nu vėjo Krš. Dudul̃kt kirmgriaužas iš stalo, kad sutrankė Šts. Kad eis, dūdul̃kt dūdul̃kt [suknelė] Pj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kebli — interj. žr. kėbli: Prieš kalną kebli kebli, o nuo kalno kudulkšt Šll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudukš — kudùkš interj. J žr. kudulkšt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulkt — kudùlkt interj. J žr. kudulkšt 2: Tik pradė[jo] važiuoti, kudùlkt ir apsivertė Gs. Vaikas tik kudùlkt nuo sofos Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulkš — kudùlkš interj., kudul̃kš J žr. kudulkšt: 1. Kiškelis bėga per dirvą kudùlkš kudùlkš Sl. 2. Kad teip gražiai snaudė pasikabinęs, paskui tik kudùlkš nuo zoslano Srv. Kudul̃kš ir pervirto kūlio Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudulst — kudùlst interj. žr. kudulkšt 1: Tik kudùlst kudùlst per kelmus BM290 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuduvilst — kuduvìlst interj. žr. kudulkšt: 1. Kuduvilst kuduvilst ir nubėgo Vlk. 2. Vilkas tik kuduvìlst keliais kūliais persivertė ir pasvertė storu ponu (ps.) Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”